Görevimiz tehlike Asya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Alınması İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi çıkartılması, yenileme veya faaliyet konusu değişiklikleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine aşağıda yer alan evraklar ile başvuru yapılır.

  1. Başvuru dilekçesi
  2. Ticaret Sicil Gazeteleri veya Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı
  3. Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkezi ticari adreslerinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmelerin merkez ticari adresine ait Ticaret Sicil Gazetelerinin kabul edilmesi, bu bentte istenen Ticaret Sicil Gazeteleri için bu fıkranın (b) bendinde yer alan hükmün uygulanması,
  4. Bağlı olunan ticaret odasından işletmenin sermayesininde yazılı olduğu oda kayıt/oda faaliyet belgesi. Oda faaliyet belgeleri ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır, ıslak imzalı belgeler 6 ay elektronik imzalı belgelerin 1 ay geçerlilik süresi içerisinde başvuru yapılmalıdır.
  5. İşletme Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkezi ticari adreslerinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, madenocağı veya atölye ve benzeri işletmeler için bu oda faaliyet belgesi yerine , resmi kamu kuruluşlarından alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı, izin belgesi ve çalışanlar için düzenlenen SGK Hizmet dökümü bildirgeleri gereklidir.
  6. Tüzel kişilikteki işletmeler temsil ve imza yetkili kişinin imza sirkülerilerinin aslı, gerçek kişilerde ise imza beyannamesinin aslı ibraz edilmelidir.
  7. Bölge müdürlüklerine evrakların başvuru yapılması sırasında dikkat edilmesi gereken husus başvuru sahibinin Ulaştırma konulu vekalete sahip olması, veya ilgili işletmede sigortalı çalışan olup SGK hizmet dökümü ibraz ederek işletme yetkilisi tarafında başvuru için görevlendirilmesi gereklidir.
  PAYLAŞ

  Asya TMGD

  Bir cevap yazın

  Your email address will not be published. Required fields are marked *.

  *
  *
  Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  BAŞA DÖN
  error: Content is protected !!